Pàgina d'inici > Calaix de sastre > Saludem l’aparició de «La nissaga catalana del món clàssic», a cura de Monserrat Tudela i Pere Izquierdo.

Saludem l’aparició de «La nissaga catalana del món clàssic», a cura de Monserrat Tudela i Pere Izquierdo.

.

.

Des d’aquest modest espai, on posem la nostra atenció, preferentment, en els ressons en la nostra cultura catalana de certs aspectes del món clàssic, no podem més que mostrar el nostre entusiasme per l’aparició, fa poques setmanes, del llibre “La nissaga catalana del món clàssic”, publicat per la Revista Auriga, i, amb tota la modèstia d’aquest espai, en felicitem els autors i els curadors.

Creiem que la sola reproducció de l’índex dels diferents articles del llibre, és a dir, de les semblances dels personatges de la cultura catalana de tots els temps que han establert vincles entre l’anomenada cultura clàssica, o món clàssic, i les respectives èpoques en que van viure, il·lustra la magnitud de l’empresa que suposa el referit llibre:

.

.

.

SEMBLANCES:

.

Sunifred Llobet (950-?), per Anna Pell i Fonts 

Abat Oliba (971-1046), per Manuel Mundó i Marcet 

Ramon Llull (1232-?), per Lola Badia 

Arnau de Vilanova (1240-1311), per Sebastià Giralt 

Francesc Eiximenis (ca. 1327 – 1409), per Antoni Pladevall i Font 

Bernat Metge (1340/1346-1413), per Gemma Pellisa Prades 

Ramon Sibiuda (?-1436), per Genís Fernández Martínez 

Joanot Martorell (1413/1414-1465/1468), per Miquel Sitjar i Serra 

Joan Margarit i de Pau (1422-1484), per Lluís Lucero Comas 

Pere Miquel Carbonell i de Soler (1434-1517), per Agustí Alcoberro Pericay 

Curial e Güelfa (obra anònima, mitjan segle XV), per Jordi-Lluís Farré i Adrogué 

Joan Roís de Corella (1435-1497), per Carles Garriga 

Lluís Desplà i Oms (ca. 1444 – 1524), per Francesca Español Bertran 

Jeroni Pau (1458-1497), per Mariàngela Vilallonga 

Pere Antoni Beuter (1490/1495-1554), per Eulàlia Miralles 

Joan Lluís Vives i Marc (1492-1549), per Josep Batalla 

Cosme Damià Hortolà (1493-1568), per Joan Pedrola i Santamarta 

Francesc Tarafa i Savall (ca. 1495 – 1556), per Eulàlia Miralles 

Cristòfor Despuig i Savertés (1510-1574), per Enric Querol Coll 

Joan Baptista de Cardona (1511-1589), per Enric Querol Coll 

Antoni Agustín i Albanell (1517-1586), per Teresa Noël 

Lluís Pons d’Icart (1518/1520-1578), per Francesc Tarrats Bou 

Pere Joan Nunyes (1525-1602), per Josep Batalla 

Hipòlita de Jesús Rocabertí (ca. 1551-1624), per Francesca Mestre Roca 

Juliana Morell (1594-1653), per Francesca Mestre Roca 

Francesc Marès (segle XVII), per Miquel Sitjar i Serra 

Antoni Cortès i Gelabert (1690-1757), per Enric Querol Coll 

Gregori Mayans i Siscar (1699-1781), per Ferran Arasa i Gil 

Ramon Foguet i Foraster (1729-1794), per Jaume Massó Carballido 

Cir Valls i Geli (1741 – ca. 1818), per Lluís Inclan 

Joan Ramis i Ramis (1746-1819), per Xavier Patiño García 

Pere Bes i Labet (1747-?), per Dolors Condom Gratacòs 

Antoni Ramis i Ramis (1771-1840), per Xavier Patiño García 

Francesc Jaume Jaubert de Paçà (1785-1856), per Marc Delclòs 

Antoni Bergnes de las Casas (1801-1879), per Eulàlia Vintró i Castells 

Manuel de Cabanyes i Ballester (1808-1833), per Xavier Solà de Andrés 

Bonaventura Hernández i Sanahuja (1810-1891), per Jaume Massó Carballido 

Lluís de Bonnefoy (1816-1887), per Mariona Aragay Marín 

Víctor Balaguer i Cirera (1824-1901), per Montserrat Comas Güell 

Ramon Manuel Garriga i Nogués (1835-1900), per Joan Alberich i Mariner 

Fidel Fita i Colomer (1835-1918), per Hug Palou i Miquel 

Manuel Sales i Ferré (1843-1910), per Salvador Giner 

Josep Balari i Jovany (1844-1904), per Dolors Condom Gratacòs 

Roc Chabàs i Llorens (1844-1912), per Lorenzo Abad Casal 

Jacint Verdaguer i Santaló (1845-1902), per Carme Julià i Pere Tresserras 

Antoni Chabret i Fraga (1846-1907), per Carmen Aranegui Gascó 

Frederic Pastor i Lluís (1846-1923), per Emigdi Subirats i Sebastià 

Joan Roman i Calbet (1849-1910), per Jordi H. Fernández Gómez 

Josep Pella i Forgas (1852-1918), per Joaquim Tremoleda Trilla i Pere Castanyer Masoliver 

Miquel Costa i Llobera (1854-1922), per Carles Miralles i Solà 

Eduard Toda i Güell (1855-1941), per Josep Padró i Parcerisa 

Antoni Rubió i Lluch (1856-1937), per Jordi Malé 

Gabriel Llabrés i Quintana (1858-1928), per David Javaloyas Molina 

Antonio Vives y Escudero (1859-1925), per Jordi H. Fernández Gómez 

Joan Maragall i Gorina (1860-1911), per Carles Miralles i Solà 

Artur Masriera i Colomer (1860-1929), per Joan Alberich i Mariner 

Manuel Cazurro y Ruiz (1865-1935), per Jordi Cortadella 

Emili Gandia i Ortega (1866-1939), per Pere Izquierdo i Tugas 

Joaquim Garcia i Girona (1867-1928), per Emigdi Subirats i Sebastià 

Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), per Francesc Xavier Hernàndez Cardona 

Artur Pérez-Cabrero i Tur (1870-1916), per Jordi H. Fernández Gómez 

Pere Coromines i Montanya (1870-1939), per Josep Ferrer i Costa i Joan Pujadas i Marquès 

Josep Gudiol i Cunill (1872-1931), per Marc Sureda i Jubany i Miquel dels Sants Gros i Pujol 

Tomàs Bellpuig i Joy (1876-1936), per Emigdi Subirats i Sebastià 

Isidre Ballester i Tormo (1876-1950), per M. Jesús de Pedro Michó 

Salvador Galmés i Sanxo (1876-1951), per Maria Rosa Llabrés Ripoll 

Camil Visedo i Moltó (1876-1958), per Josep Maria Segura Martí 

Bonaventura Ubach i Medir (1879-1960), per Damià Roure 

Josep Pijoan i Soteras (1879-1963), per Pol Pijoan Rotgé i Pere Maragall Mira 

Joan Serra Vilaró (1879-1969), per Josep Maria Macias 

Eugeni d’Ors i Rovira (1881-1954), per Carles Garriga 

Llorenç Riber i Campins (1882-1958), per Maria Rosa Llabrés Ripoll 

Joan Cabré i Aguiló (1882-1947), per Jordi Rovira i Port 

Francesc Pujols i Morgades (1882-1962), per Carles Rius Santamaria 

Josep Colominas Roca (1883-1958), per Àngels Casanovas i Romeu 

Carles Cardó i Sanjoan (1884-1958), per Pilar Gómez Cardó 

Joan Baptista Manyà i Alcoverro (1884-1976), per Emigdi Subirats i Sebastià 

Carles Roman i Ferrer (1887-1939), per Jordi H. Fernández Gómez 

Agustí Duran i Sanpere (1887-1975), per Eulàlia Duran 

Jordi Rubió i Balaguer (1887-1982), per Jordi Malé 

Lluís Segalà i Estalella (1888-1938), per Josep Antoni Clua i Serena 

Lluís Nicolau d’Olwer (1888-1961), per Victòria Alsina 

Joaquim Balcells i Pinto (1890-1936), per Joan Pedrola i Santamarta 

Pere Bosch Gimpera (1891-1974), per Pere Izquierdo i Tugas 

Carles Riba i Bracons (1893-1959), per Jordi Malé 

Josep Maria Casas i Homs (1894-1979), per Joan Alberich i Mariner 

Pere Giró i Romeu (1894-1987), per Magí Miret Mestre 

Joan Crexells i Vallhonrat (1896-1926), per Norbert Bilbeny 

Joan Estelrich i Artigues (1896-1958), per Francesc Guardans i Cambó 

Salvador Vilaseca i Anguera (1896-1975), per Jaume Massó Carballido 

Lluís Pericot i Garcia (1899-1978), per Josep M. Fullola Pericot 

Joan Mínguez Defís (1900-1960), per Mariona Aragay Marín 

Marçal Olivar i Daydí (1900-1994), per Montserrat Tudela i Penya 

Eduard Junyent i Subirà (1901-1978), per Ramon Járrega Domínguez 

Josep de Calassanç Serra i Ràfols (1902-1971), per Eva Serra i Puig 

Marià Ribas i Bertran (1902-1996), per Núria Costa Gallego 

Marià Bassols de Climent (1903-1973), per Pere J. Quetglas 

Josep Vergés i Fàbregas (1903-1984), per Jaume Pòrtulas 

Joan Petit i Montserrat (1904-1964), per Dolors Condom Gratacòs 

Josep Maria Cuyàs i Tolosa (1904-1992), per Josep M. Padrós 

Adela Maria Trepat i Massó (1905-1964), per Esperança Borrell Vidal 

Lluís Amorós i Amorós (1905-1972), per Joan Alberich i Mariner 

Joan Coromines i Vigneaux (1905-1997), per Josep Ferrer i Costa i Joan Pujadas i Marquès 

Anna Maria de Saavedra i Macià (1905-2001), per Mercè Otero-Vidal 

Alejandro Ramos Folqués (1906-1984), per Lorenzo Abad Casal 

Lluís Esteva i Cruañas (1906-1994), per Francesc Aicart Hereu 

Ramon Roca-Puig (1906-2001), per Pius-Ramon Tragan 

Jaume Olives i Canals (1907-1987), per Francesca Mestre Roca 

Francesc Esteve i Gàlvez (1907-2001), per Margarida Genera i Monells 

Agustí Bartra i Lleonart (1908-1982), per Jaume Pòrtulas 

Joaquim Font i Cussó (1909-1988), per Pepita Padrós i Martí 

Miquel Batllori i Munné (1909-2003), per Joan Pedrola i Santamarta 

Josep Maria Pons i Guri (1909-2005), per Albert Martin Menéndez 

Eduard Valentí Fiol (1910-1971), per Norbert Bilbeny 

Rosa Leveroni i Valls (1910-1985), per Anna Pell i Fonts 

Georges Claustres (1910-1997), per Cyr Descamps i Jordi Castellví 

Maria Lluïsa Serra i Belabre (1911-1966), per Guillem Rosselló Bordoy 

Martín Almagro Basch (1911-1984), per Francisco Gracia Alonso 

Pere Pericay i Ferriol (1911-1984), per Javier Velaza 

José María Mañá de Angulo (1912-1964), per Jordi H. Fernández Gómez 

Miquel Dolç i Dolç (1912-1994), per Antoni Seva 

Domingo Fletcher Valls (1912-1995), per Helena Bonet Rosado 

Josep Estrada i Garriga (1912-2001), per Josep Muntal i Muns 

Lluís Díez-Coronel Montull (1912-2009), per Joan-Ramon Gonzàlez 

Salvador Espriu i Castelló (1913-1985), per Carles Miralles i Solà 

Joan Maluquer de Motes i Nicolau (1915-1988), per Glòria Munilla Cabrillana 

Jaume Berenguer Amenós (1916-1974), per Jaume Almirall 

Vicent J. Pascual Pérez (1917-1976), per Josep Maria Segura Martí 

Bartomeu Ensenyat i Estrany (1917-1998), per David Javaloyas Molina 

Damià Cerdà i Juan (1917-2008), per Jaume Cardell i Perelló 

José Sánchez Real (1918-2008), per Jordi López Vilar 

Llogari Sala i Sala (1919-1980), per Anna Monleon i Esterlí 

Joan Bastardas i Parera (1919-2009), per Josep Lluís Vidal 

Miquel Tarradell i Mateu (1920-1995), per Joan Sanmartí 

Federico Foerster Laurés (1921-1988), per Xavier Nieto 

Joan Triadú i Font (1921-2010), per Teresa Triadú i Vila-Abadal 

Miquel Oliva i Prat (1922-1974), per Aurora Martín 

Enric Pla i Ballester (1922-1988), per Pere P. Ripollès 

Josep O’Callaghan i Martínez (1922-2001), per Xavier M. Vicens 

Virgilio Bejarano Sánchez (1922-2007), per Lambert Ferreres 

Sebastià Mariner i Bigorra (1923-1988), per Isabel Rodà de Llanza 

Josep Mascaró i Passarius (1923-1996), per Margarita Orfila Pons 

Pere de Palol i Salellas (1923-2005), per Rosario Navarro 

Eduard Ripoll i Perelló (1923-2006), per Albert Corbeto 

Josep Barberà i Farràs (1925-2003), per Maria Àngels Petit i Mendizàbal 

Cristòfol Veny Melià (1925-2007), per David Javaloyas Molina 

Josep Alsina i Clota (1926-1993), per Montserrat Jufresa i Pau Gilabert 

Antoni Arribas i Palau (1926-2002), per Margarita Orfila Pons 

Ricard Pascual Guasch (1926-2004), per Albert López Mullor 

Albert Balil Illana (1928-1989), per Isabel Rodà de Llanza 

Manuel Balasch i Record (1928-2009), per Ramon Balasch 

Manuel Riu i Riu (1929-2011), per Maria Àngels Petit i Mendizàbal 

Maria Àngels Anglada i d’Abadal (1930-1999), per Montserrat Tudela i Penya 

Antoni Piqué Engordans (1932-1989), per Carles Garriga 

Llorenç Baqués Estapé (1935-1980), per Josep Padró i Parcerisa 

Enric Artur Llobregat Conesa (1941-2003), per Núria Tarradell-Font 

Joan Castellanos i Vila (1941-2009), per Concepció Piedrafita 

Miquel Llongueras i Campañà (1942-1998), per Ramon Ten Carné 

Joan Bellès i Sallent (1942-2006), per Ramon Torné Teixidó 

Milagro Gil-Mascarell Boscà (1943-1995), per Carmen Aranegui Gascó 

Alexis Eudald Solà i Farrés (1946-2001), per Ernest Marcos Hierro 

Miquel Cura i Morera (1946-2002), per Jordi Principal i Rosó Vilardell 

Rémy Marichal (1948-2007), per Guy Barruol 

Maria-Mercè Marçal i Serra (1952-1998), per Vicent Salvador i Faust Ripoll 

Xavier Dupré i Raventós (1956-2006), per Núria Rafel Fontanals

.

.

La nissaga catalana del món clàssic

A cura de:

Montserrat Tudela i Penya

Pere Izquierdo i Tugas

Revista Auriga. Barcelona, maig de 2011

ISBN: 9788461509928

.

.

  1. 03/07/2018 a les 12:09 AM

    Genial! El tinc des que va sortir però fins ara no li ha tocat ser llegit. 🙂

    Estic totalment d’acord amb el que dieu com a justificació de la vostra salutació a l’aparició d’aquest magnífic llibre.

    Moltes gràcies!

  1. No trackbacks yet.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: