Arxius

Archive for the ‘Invocació de la Ilíada’ Category

«Sing van die wrok, o godin, van Pêleus se seun, Achillés…» Invocació de la Ilíada en Afrikaans, per J.P.J. van Rensburg.

.

To Prof. Richard Whitaker
for kindly sending me Van Rensburg’s Die Ilias

.

.

.

.

Sing van die wrok, o godin, van Pêleus se seun, Achillés die verderflike wrok, wat tienduisende smarte oor die Achajers gebring het, en baie sterk siele van helde voor Hadés geslinger en hulleself ten prooi van die honde en al die roofvoëls beskik het — en die plan van Zeus is voleindig! — ja, vandat Atreus se seun, koning van manne, en die goddelike Achillés vir die eerste keer in twis van mekaar geskei het.

Die Ilias, I, 1-7

.

.

Traducció a l’Afrikaans de J.P.J. van Rensburg (1952)

Professor de la Universiteit van Stellenbosch (Sud-àfrica)

.

.

Universiteit van Stellenbosch

Universiteit van Stellenbosch

.

Van Rensburg Die Ilias 2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Van Rensburg Die IliasHomerus : Die Ilias

uit die oorspronklike Grieks vertaal

deur J.P.J. van Rensburg

Pro Ecclesia-Drukkery, Stellenbosch.

Sud-àfrica, [1952]

.

.

.

Canta, diosa, del Pelida Aquiles la cólera… Invocació de la Ilíada per F. Javier Pérez

.

.

.

Canta, diosa, del Pelida Aquiles la cólera

mortífera, que mil dolores impuso a los aqueos

y arrojó al Hades innúmeras almas excelsas

de héroes, y los convertía en presa de perros

y pasto de aves (se cumplía el designio de Zeus),

desde que por primera vez se separaron riñendo

el divino Aquiles y el Atrida señor de guerreros.

.

Ilíada, I, 1-7

.

.

.

Traducció de F. Javier Pérez

.

.

.

Iliada - F Javier PérezHomero

Ilíada

Edición bilingüe de F. Javier Pérez

Clásicos de la literatura
Abada editores. Madrid, 2012
ISBN: 9788415289616

.

.

.

Sing, goddess, the anger of Peleus’ son Achilleus… (Invocació de la Ilíada, per Richmond Lattimore)

.

.

.

Sing, goddess, the anger of Peleus’ son Achilleus

and its devastation, which put pains thousandfold upon the Achaians,

hurled in their multitudes to the house of Hades strong souls

of heroes, but gave their bodies to be the delicate feasting 

of dogs, of all birds, and the will of Zeus was accomplished

since that time when first there stood in division of conflict

Atreus’s son the lord of men and brilliant Achilleus.

.

Richmond Lattimore (1906-1984)

Richmond Lattimore (1906-1984)

Iliad, I, 1-7

.

.

.

Translated by Richmond Lattimore

.

.

.

Iliad - Richmond LattimoreThe Iliad of Homer

Translated by Richmond Lattimore

Introduction and notes by Richard Martin

The University of Chicago Press. Chicago, 2011

ISBN: 9780226470498

.

.

.

T’Akilles bin Pelews ghannili, Musa, … Invocació de la Ilíada, en maltès, per Victor Xuereb

.

.

.

.

T’Akilles bin Pelews għannili, Musa,

il-korla mqita li fuq ras l-Akej

ġibdet wisq għawġ u karkret l’isfel f’Hades

erwieħ wisq nobbli t’għadd bla qies t’eroj

u lil ġisimhom tat lill-klieb ħa jgerrmu

u biex inaqqru l-ħafna tjur tal-priża,

— biex hekk jitwettaq kull ma Żews kien amar —

minn mindu bin Atrèws, il-Kap tal-Griegi

kisirha bl-ikreh mal-meqjum Akilles.

.

L-Ilìjade, I, 1-9
Traducció al maltès de Victor Xuereb

.

.

.

.

El maltès, com a llengua d’origen bàsicament àrab, si bé escrita en alfabet llatí, ens apareix com a estranya als parlants de llengues romàniques. No obstant, ha estat tradicionalment destacada la influència romànica rebuda a través del sicilià. Més enllà d’això, el lingüista Lluís de Yzaguirre i Maura ha apuntat (i invitat a estudiar) determinades influències o, com a mínim, semblances o concomitàncies, entre el català i el maltès.

Yzaguirre fa l’exercici de mostrar-nos algunes paraules malteses que permeten il·lustrar aquestes semblances i, per tant, la possible influència, per raó de la històrica presència catalana a l’illa. D’entre els referits mots que cita en destaquem aquí, fent-ne una breu tria, els següents:

abbokkament, abbonat, abborriment, adult, aġitat, agonizzant, aljoli, alkova, anell, antik, assalt, astut, benestant, falda, fanal, illuminat, interrogat, inventat, kastanjola, kastig, kastrat, kostum, mastrudaxxa [fuster o mestre d’aixa], moviment, molestat, moll, moviment, muntanja, nom, nòmina, parla, parlament, pronom, pronunzja, pubblikat, taverna, tramuntana, tribut, xalar, … 

.

Lluís de Yzaguirre i Mauri
Catalunya – Malta: la connexió perduda

.

.

.

Omeru

L-Ilìjade

Trad. de Victor Xuereb

Malta University Press, 1999

ISBN: 99909-45-11-X

.

.

.

Chante, Déesse, l’ire d’Achille Péléiade… Invocació de la Ilíada, traducció de Philippe Brunet.

.

.

.

Philippe Brunet (1960)

Chante, Déesse, l’ire d’Achille Péléiade,

ire funeste, qui fit la douleur de la foule achéenne,

précipita chez Hades, par miliers, les âmes farouches

des guerriers, et livra leur corps aux chiens en pâture,

aux oiseaux en festin —achevant l’idée du Cronide—,

depuis le jour où la discorde affronta l’un à l’autre

Agamemnon, le souverain maître, et le divin Achille !

.

Ilíada, I, 1-7

Traducció de Philippe Brunet

.

.

.

.

.

.

L’iliade

Homère

Traduit du grec par Philippe Brunet

Éditions du Seuil. Paris, 2010

ISBN: 9782020978873

.

.

.

Rage: Sing, Goddess, Achilles’ rage … Invocació de la Ilíada d’Stanley Lombardo

.

.

.

…..Rage:

……….Sing, Goddess, Achilles’ rage,

Stanley F. Lombardo (New Orleans, 1943)

Black and murderous, that cost the Greeks

Incalculable pain, pitched countless souls

Of heroes into Hades’ dark,

And left their bodies to rot as feasts

For dogs and birds, as Zeus’ will was done.

..Begin with the clash between Agamemnon—

The Greek warlord—and godlike Achilles.

.

Iliad, I, 1-7

.

.

.

Translated by Stanley Lombardo

.

.

.

Homer

Iliad

Translated by Stanley Lombardo

Introduction by Sheila Murnaghan

Hacked Publishing Company. Indianapolis, Indiana, 1997

ISBN: 9780872203525

..

.

.

Professor Stanley Lombardo reads from his translation of the Iliad:

.

.

.

..

.

And…

Stanley Lombardo reads Homer’s The Iliad, Book I

.

.

.

 

.

La ira persistent canta deessa, del fill de Peleu, Aquiles. Invocació de la Ilíada per Pere M. Bordoy Torrents.

.

.

.

La ira [persistent] canta, deessa, del fill de Peleu, Aquiles,

funesta, que innombrables dolors als aqueus portà

i forces braves ànimes a l’infern gità 

de gent granada, i a ella presa féu dels gossos

i de tots els ocells [carnívors] car de Zeus era adamplit el voler,

del bell punt que primerament es desuniren bo i disputant-se

l’Atrida capitost d’homes, i el divinal Aquiles.

..

Ilíada, I, 1-7

.

.

.

Traducció de Pere M. Bordoy Torrents

.

.

La Veu de Catalunya, 23 de juliol de 1920

 

.

.