Arxius

Posts Tagged ‘Antoni Bulbena’

Canta, deessa, la ira d’Aquiles, fill de Peleu, ira fatal

Canta, deessa, la ira d’Aquiles, fill de Peleu, ira fatal qui ocasionà als Gréchs innobrables dolors, estimbà als inferns les ànimes generoses de multitut de valents e féu-ne pastura dels cans e de les aus (així fou complerta la voluntat de Júpiter), d’ençà que, certes, per primera vegada, una conténda departí lo fill d’Atreu, rey dels guerrers, e lo diví Aquiles.

 

Ilíada, I, 1-7.

 

Traducció d’Antoni Bulbena Tusell

 

La Ilíada: poema en XXIV cants

Traducció literal d’Antoni Bulbena i Tosell

Barcelona, 1923

Manuscrit de la Biblioteca de Catalunya

Bul. 113 (ms.)

 

 

Traduccions catalanes de la Ilíada (ressenya d’Antoni Bulbena)

.

.

En el manuscrit conservat a la Biblioteca de Catalunya [Bul. 113 (ms.)], datat a Barcelona el 1923, que conté la traducció (inèdita) de la Ilíada feta per Antoni Bulbena i Tosell, hi ha un primer full, no numerat, on el citat autor fa una ressenya de les traduccions prèvies de la Ilíada al català.

El transcrivim a continuació. En la transcripció que fem ometem les paraules que consten anul·lades amb una ratlla a l’original i hi fem constar les que hi consten afegides de forma interliniada.

.

.

.

La Ilíada en català

.

Aparegué l’any 1875 la primera mostra d’una inèdita traducció directa del gréc en prosa, complerta i copiosament anotada, d’En J. Montserrat i Archs. Fou el dit fragment, el final del cant XVIIIè, publicat en l’Anuari Català (pl. 143-159), col·leccionat per En Francesch Matéu.—Barcelona,, 1874.

Repartida com a fulletí, vegé després la llum en el primer Diari Català dés del any 1880, una traducció lliure, en prosa, d’En Conrat Roure, la qual constitueix una molt singular edició complerta en 336 planes.—Barcelona, L. Doménech, 1879.

Fou mes tart imprès i publicat per En Miquel V. Amer l’episodi d’Hèctor i Andròmaca, del cant VIè, traduit en versos endecasílabs, en un fascicle de 8 planes— Palma de Mallorca, 1887.

El metéix fragment, tret d’una versió literalment del original traslladada en prosa, d’En Antoni Bulbena i Tosell, fóu publicat en el Calendari Català, editat d’En Joan B. Batlle.— Barcelona, 1902.

Finalment,  en 1900, any III del metéix Calendari anterior, s’hi éra publicada la Mort de Patrocle d’En Arthur Masriera, fragment del cant XVIè, formant part d’una inèdita versió complerta, en estrofes de cinc versos consonants.

.

.

.