Arxius

Posts Tagged ‘Cressida’

«In Troy, there lies the scene». «A Troia, allí l’escena». El Pròleg de «Troilus i Cressida», de Shakespeare

.

.

.

.

In Troy, there lies the scene … / A Troia, allí l’escena …   ||  Imatge: Eric Shanower. Age of Bronze. Vol. I – A thousand ships

.

.

.

.

.

PRÒLEG

.

A Troia, allí l’escena. Encesa llur alta sang, els prín­ceps orgullosos de les illes de Grècia han enviat llurs naus al port d’Atenes, carregades amb els ministres i instruments de la guerra cruel. Seixanta nou reis coro­nats, partint de la badia dels atenesos, entraven en mar vers Frígia ; jurament fet que barrejada per ells ha d’és­ser Troia, que entre les seves fortes muralles té la rap­tada reina de Menelau, Helena, que dorm amb Paris ca­priciós. I aquest és el motiu de la baralla. A Tènedos arri­ben ; i les barques profundes desengoleixen llur bel·licosa càrrega. Ja a la plana dardània, els grecs, sencers encara i frescos, planten llurs pavellons. La gran ciutat de Príam, dels sis portals, Timbreu, Dardani, Ílias, Quetas, Troià, Antenòrid, amb llurs barres massisses i forrellats cor­responents i complidors, anima i protegeix els fills de Troia.  Ja l’expectació, burxant els esperits neguitejats, en l’una i l’altra banda, grecs i troians, ho fia tot a l’at­zar… I ací he vingut pròleg armat — però no de confiança en ploma d’autor o veu d’actor ; sinó de la manera que escau  a l’argument — a  dir-vos,   espectadors amables, que l’obra nostra salta per damunt l’avantguarda i pri­meries de la disputa i en comença al bell mig ; i d’ací marxa vers allò que pot ésser presentat en una funció. Trobeu-hi gust o faltes ; feu segons el vostre grat. Sort o dissort, serà un atzar de guerra.

.

W. Shakespeare
Troilus i Cressida
Traducció de C.A. Jordana

.

,

.

And the deep-drawing barks do there disgorge / Their warlike fraughtage: now on Dardan plains / The fresh and yet unbruised Greeks do pitch / Their brave pavilions… // A Tènedos arri­ben ; i les barques profundes desengoleixen llur bel·licosa càrrega. Ja a la plana dardània, els grecs, sencers encara i frescos, planten llurs pavellons. || Imatge: Eric Shanower. Age of Bronze. Vol. 2 – Sacrifice

 

.

.

.

.
PROLOGUE

.
In Troy, there lies the scene. From isles of Greece
The princes orgulous, their high blood chafed,
Have to the port of Athens sent their ships,
Fraught with the ministers and instruments
Of cruel war: sixty and nine, that wore
Their crownets regal, from the Athenian bay
Put forth toward Phrygia; and their vow is made
To ransack Troy, within whose strong immures
The ravish’d Helen, Menelaus’ queen,
With wanton Paris sleeps; and that’s the quarrel.
To Tenedos they come;
And the deep-drawing barks do there disgorge
Their warlike fraughtage: now on Dardan plains
The fresh and yet unbruised Greeks do pitch
Their brave pavilions: Priam’s six-gated city,
Dardan, and Tymbria, Helias, Chetas, Troien,
And Antenorides, with massy staples
And corresponsive and fulfilling bolts,
Sperr up the sons of Troy.
Now expectation, tickling skittish spirits,
On one and other side, Trojan and Greek,
Sets all on hazard: and hither am I come
A prologue arm’d, but not in confidence
Of author’s pen or actor’s voice, but suited
In like conditions as our argument,
To tell you, fair beholders, that our play
Leaps o’er the vaunt and firstlings of those broils,
Beginning in the middle, starting thence away
To what may be digested in a play.
Like or find fault; do as your pleasures are:
Now good or bad, ’tis but the chance of war.
.
.

W. Shakespeare
Troilus & Cressida

.

.

.

Poques obres de Shakespeare presenten tantes dificultats com Troilus i Cressida als historiadors literaris. Represen­tada, segons sembla, per primer cop el 1603, hom ha inten­tat de trobar en aquesta obra una altra mà que la de Shakespeare al pròleg i a les escenes finals i fins d’assignar dates molt separades a diverses parts del que és atribuït a Shakespeare. Però no  hi ha vers indicis que confirmin aquestes teories, i l’estil del conjunt ha désser considerat adient a una data no gaire anterior al 1603.

La manera especial com Shakespeare tracta en aquesta obra els herois de la Ilíada, fa pensar que els ha coneguts a través d’escriptors medievals. El Troilus and Criseyde de Chaucer i el Recueyll of the Historyes of Troye de Caxton són sens dubte les fonts d’on ha tret els materials per a aquesta obra. Però la manera de dibuixar alguns dels caràcters i llurs qualitatsl’eloqüència d’Ulisses, l’amis­tat d’Aquil·les i Patrocle, i alguns detalls històrics que hom no troba ni en Chaucer, ni en Caxton, ni en cap dels novel·listes de l’Edat mitjana, fan conjecturar que Sha­kespeare havia conegut, per la traducció, alguns llibres de la Ilíada.

En Troilus i Cressida, l’autor descura els efectes teatrals de l’acumulació de l’interès que hom té per un conflicte particular portat al llarg d’un argument ben nuat. Aquest drama comèdia amb amargor de tragèdia és l’estudi d’un ambient, acomplert amb una ironia completament moderna.

Potser només Ulisses, amb el seu seny meravellós que im­pressiona sens dubte l’autor, s’hi salva de l’atac de l’humor del gran anglès. Gairebé tots els altres herois que hi apareixen i que els nostres records clàssics ens fan sagrats, no podem resistir la temptació de trobar-los de tant en tant ridículs ensems que naturals. Aiax i Aquil·les, especialment, hi són tractats amb una joiosa crueltat d’antimilitarista con­vençut.

.

C. A. Jordana

.

..

.

.

Troilus and Cressida – Producció de Cheek by Jowl. Direcció de Declan Donellan. Teatre Lliure, temporada 2007/2008

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Shakespeare

III – Troilus i Cressida / Timó d’Atenes

Traducció de C. A. Jordana

Els Clàssics del Món

Editorial Barcino. Barcelona, 1932

.

.

Shakespeare

Troilus and Cressida

The Arden Shakespeare

ISBN: 9781903436691

.

.

.

Eric Shanower

Age of Bronze. The story of the Trojan War

Vol. I – A thousand ships

Image Comics. Berkeley, California, 2008

ISBN: 9781582402000

.

.

Eric Shanower

Age of Bronze. The story of the Trojan War

Vol. II – Sacrifice

Image Comics. Berkeley, California, 2008

ISBN: 9781582403991.

.

.

.

.