Arxius

Posts Tagged ‘Diann Blakely’

La Circe de Diann Blakely

.

.

.

CIRCE

.

 
There’s adventure in home-life,
though none of them saw it. They were hungry
for oceans, the stretched sky, a taut sail.
Their one trick was map-work, they prayed
to pale gods, and tracked stars.
 
Yet such spaces oppressed them, they missed
clean clothes, and forks. At home
they’d had beds changed, the sheets tightened,
uncreased. They complained of long hours,
saw the sea become sluttish, slack-edged.
 
So they’ve come here to me, wanting
mindlessness, limits. They will look
to no stars, sleep at times I enforce.
Drink’s strictly forbidden–they lick salt
from my hand.
 
I saw usual cravings, and blessed them
with snouts.
.
Diann Blakely

.


.

Diann Blakely (Anniston, Alabama, 1957)

Diann Blakely (Anniston, Alabama, 1957)

.

.


Hi ha aventura en la vida casolana,
tot i que cap d’ells la veia. Estaven afamats
d’oceans, de l’ample cel, de veles inflades.
El seu truc fou la cartografia, pregaren
a déus pàl·lids, seguiren els estels.
 
Aquests espais, però, els oprimien, enyoraven
la roba neta, i les forquilles. A casa
els haurien fet els llits, estirat i planxat
els llençols. Es queixaven de les llargues hores,
veien el mar envilir-se, esfilagarçar-se.
 
Per tant, han acudit a mi, cercant
inconsciència, límits. No esguardaran
els estels, dormiran quan jo ho digui.
La beguda està totalment prohibida –llepen sal
de la meva mà.
 
Vaig veure-hi les passions usuals, i els vaig
proveïr de musells.
.
.

.

.

.