Arxius

Posts Tagged ‘Selene’

Himnes Homèrics (Joan Maragall) – XXXII

.
.
.

.

XXXII

.

A Selena


.

Parleu de la bella Selena, la d’ales obertes, oh Muses

filles de Zeus el Croni, veu-dolces i de tant bon cant:

la resplendor de son cap en el cel, inonda la terra;

lluu sa corona en els aires obscurs, i ho fa lluir tot.

Escampa sos raigs a l’eixir son bell cos de banyar-se

adins l’Oceà, revestida llavors la divina Selena

de vesta lluenta, i enjonca els cavalls resplendents i cap-drets,

a l’hora del vespre, del mes en la bella meitat : sa rodona

està en plenitud, i esclaten sos raigs en el cel poderosos,

i als homes senyalen presagis molt grans. El Croni, una volta,

amb ella va unir-se d’amor en son tàlem; i, plena restant,

infantava la verge Pandea, tant bella entre’ls déus immortals.

Salut, sobirana Selena, la blanca de braços, benèfica,

de trenes formoses! Havent per tu començat, cantaré

els mig-deus celebrats pels aedes, de veus tant amables,

que són de les Muses servents.


Himnes Homèrics

Himne XXXII

Traducció en vers de Joan Maragall

.


.

.

.

.

.

.

.

Himnes Homèrics

Traducció en vers de Joan Maragall
i text grec amb la traducció literal
de P. Bosch Gimpera

Institut de la Llengua Catalana

Impremta de l’Avenç. Barcelona, 1913

.

.

.

 

 

Himnes Homèrics (Joan Maragall) – XXXI

.
.
.

.

XXXI

.

A Helios


.

Canta de nou, oh Musa Cal·líopa, filla de Zeus

Helios esplendent, que Eurifessa, ulls-de-bou, concebí

del fill de Gea i Urà l’estelat! El gran Hiperió

prengué per muller sa germana Eurifessa, i ella donava-li

formosos infants : Eos, rosada de braços; Selena,

de trenes formoses; i Helios, semblant als déus immortals,

el qui, infatigable corrent en son carro, il·lumina els homes

i també els eterns : terribles guaiten sos ulls sota l’elm

daurat cenyit a sos polsos i entorn les galtes radiants

del rostre graciós, que brilla molt lluny; i entorn son cos bell,

voleia al vent, tot encès, son ric vestit vaporós.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Detura el carro daurat i els corcers sota’l jou al cap-tard.

i els mena pel cel devers l’Oceà. Doncs salut, oh rei,

i vulles donar-me de grat un viure ben dolç. Ara, havent

per tu començat, cantaré la raça dels homes mig-déus

que juguen la veu, i llurs obres mostraren els déus als mortals.


Himnes Homèrics

Himne XXXI

Traducció en vers de Joan Maragall

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Himnes Homèrics

Traducció en vers de Joan Maragall
i text grec amb la traducció literal
de P. Bosch Gimpera

Institut de la Llengua Catalana

Impremta de l’Avenç. Barcelona, 1913

.

.

.